ZZP - zelfstandige zonder personeel

Eenmanszaak, freelancer: de term ZZP vervangt een aantal voorgaande termen. De groei van het aantal bedrijven is voornamelijk te danken aan de groei van deze groep ondernemers. Met de term ZZP is ook het verschijnsel VAR in het woordenboek gekomen. Hieronder lees je meer over de term die veel opdrachtgevers en ZZP'ers bezig houdt.

De Verklaring Arbeidsrelatie(VAR)

Als je opdrachtgever vooraf (meer) zekerheid wenst over de fiscale status van jouw werkzaamheden kun je bij de Belastingdienst een verzoek indienen tot het afgeven van een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Een Verklaring Arbeidsrelatie is geldig tot het einde van het jaar van afgifte. Als je vóór 1 november bezig bent met een opdracht die doorloopt tot in het volgende kalenderjaar (maximaal 1 jaar), hoef je voor die opdracht in het volgende kalenderjaar geen nieuwe Verklaring Arbeidsrelatie aan de opdrachtgever te geven. Als je ná 1 november met een opdracht bent begonnen, moet je in het volgende kalenderjaar wel een nieuwe Verklaring Arbeidsrelatie aan de opdrachtgever geven.

Belangrijke criteria bij de beoordeling van zelfstandigheid zijn onder andere de gezagsverhouding, de duurzaamheid van de activiteiten, de aanwezigheid van risicovol kapitaal, de mate van werving en acquisitie op de externe markt, de mate van eigen aansprakelijkheid, etc.

Jouw inkomsten kunnen worden aangemerkt als:

 • loon uit dienstbetrekking (var-loon);

 • resultaat uit overige werkzaamheden (var-row);

 • winst uit onderneming (var-wuo);

 • inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (var-dga).

Belang voor de ZZP'er

Een belangenorganisatie voor ZZP'ers en freelancers komt op voor de belangen van zelfstandige ondernemers.

Er zijn in Nederland een aantal organisaties waar je als ZZP'er of freelancer terecht kan.

Bekijk ze hieronder:

 • ZZP-Nederland
  ZZP-Nederland is in 2005 opgericht. Het is de grootste onafhankelijke ondernemersorganisatie voor Zelfstandigen Zonder Personeel. De stichting heeft meer dan 18.000 aangesloten zelfstandigen. ZZP-Nederland geeft informatie en ondersteunt de zelfstandige op verschillende gebieden waar je als ondernemer mee te maken hebt. Denk aan administratie, belastingen,

 • PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers)
  PZO bestaat sinds 2002 en komt op voor de belangen van ZZP'ers. PZO voert een cruciale rol in de politieke lobby voor zelfstandigen in Den Haag en Brussel.

 • Vragen

  We helpen u graag verder
 • Stuur een e-mail

  info@ondernemen360.nl
 • +31 (0)84 877572

  09:00 - 17:00
 • Formulier

  Vul ons contactformulier in!