7S model van McKinsey

Het 7S-model is een systeem om de kwaliteit te meten van de prestaties die een onderneming levert. In het Engels beginnen alle sleutelwoorden met een S, waardoor het model het 7S-model is gaan heten. De zeven S-factoren zijn verdeeld in drie harde en vier zachte factoren, te weten: strategie, structuur en systemen. En stijl, significante gemeenschappelijke waarden, sleutelvaardigheden en staf. Al deze zeven elementen hebben invloed op de werking en de prestaties van een ondernemer. Als er door manager aan een van deze elementen minder aandacht wordt gegeven, dan zou het volgens het model goed kunnen zijn dat dit ook de andere elementen negatief beïnvloedt.

Shared values

De significante waarden zijn in het centrum geplaatst. Hierbij gaat het over de opvattingen die de onderneming heeft, de bedrijfscultuur en de identiteit. Met andere woorden: wat zijn de kernwaarden van het bedrijf? De reden voor de centrale plaatsing is dat deze factor zorgt voor de samenhang en de sturing van de andere factoren.

Strategy

De strategie verwijst naar de voorgenomen acties van een organisatie. Welke doelen worden er gesteld en met welke middelen wil men die bereiken?

Structure

De structuur refereert aan de inrichting van de onderneming zelf, zoals de niveaus, taakverdeling, coördinatie tussen de verschillende afdelingen.

Systems

De factor systemen omvat alle formele en informele werkwijzen, procedures en communicatiestromen. Zowel intern als extern.

Style

Stijl verwijst naar de managementstijl: de manier waarop de manager de medewerkers behandelt en de wijze waarop men met elkaar omgaat. Het uitgangspunt is dat een goede manier van leiding geven, over het algemeen ook een goed resultaat op zal leveren.

Staff

Het onderdeel staf concentreert zich op de vraag wat de profielen zijn van de managers en de medewerkers. Op dit moment en in de toekomst. Vragen die hierbij gesteld worden zijn: hoe gaan we nieuwe werknemers rekruteren, vormen, evalueren, belonen, motiveren en behouden? Zonder de factor staf kunnen de anders S'en niet tot hun recht komen.

Skills

Tot slot zijn er de sleutelvaardigheden. Deze factor stelt scherp wat de organisatie doet schitteren. Waar is het bedrijf goed in? En wat zijn de kwalificaties van het personeel?

 • Vragen

  We helpen u graag verder
 • Stuur een e-mail

  info@ondernemen360.nl
 • +31 (0)84 877572

  09:00 - 17:00
 • Formulier

  Vul ons contactformulier in!