Rechtsvormen

De rechtsvormen behoren tot de juridische afdeling van de onderneming. Juridische zaken kunnen niet alleen verstrekkende gevolgen met zich mee brengen op zowel fiscaal als financieel gebied. Met name wanneer het gaat om aansprakelijkheid dien je jouw zaakjes goed op orde te hebben. In dit artikel staan we stil bij de verschillende rechtsvormen die er zoal zijn.

Veelvoorkomende rechtsvormen

Met name startende ondernemers kiezen in veel gevallen voor de volgende rechtsvormen:

 • Maatschap

 • Eenmanszaak

 • Besloten Vennootschap (BV)

 • Vennootschap Onder Firma (VOF)

 • Commanditaire Vennootschap (CV)

Maatschap

De maatschap kent grote gelijkenissen met een VOF. Er zijn slechts enkele verschillen:

 • Een maatschap wordt in tegenstelling tot een VOF niet ingeschreven in het handelsregister.

 • De maten zijn slechts gedeeltelijk aansprakelijk in plaats van hoofd- of eindverantwoordelijke.

 • Je kunt een maatschap enkel en alleen oprichten wanneer je werkzaam bent in een zogeheten 'vrij' beroep.

Eenmanszaak

Kenmerkend aan een eenmanszaak is dat je de enige eigenaar bent. Desondanks kun je er evengoed voor kiezen om eigen personeel in dienst te nemen. Alleen ben jij de enige die winst uit de onderneming geniet. Op deze winst dient echter wel een inkomstenbelasting te worden betaald. Wanneer je met jouw eenmanszaak aan een bepaald aantal voorwaarden voldoet heb je recht op diverse fiscale voordelen in de vorm van een starters- of zelfstandigenaftrek. Net als alle andere Nederlanders behoor je met jouw eenmanszaak tot de volksverzekeringen. Doordat je geen werknemer bent behoor je echter niet tot de werknemersverzekering. Wel ben je verplicht de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) te betalen.

Een ander cruciaal punt van een eenmanszaak is het onderscheid dat simpelweg niet bestaat tussen het privé- en zakelijk vermogen. Schulden die gemaakt worden op zakelijk vlak zullen invloed uitoefenen op jouw privé vermogen.

Besloten vennootschap

De BV kan gezien worden als rechtpersoonlijkheid. Dit houdt in dat de BV beschikt over zelfstandige rechten en plichten. Het kapitaal van een BV wordt verdeeld over aandelen die vervolgens worden toebedeeld over aandeelhouders. De aandeelhouders zijn volledig aansprakelijk voor het bedrag van de aandelen. Ook moet een BV opgericht worden door een notaris. De oprichting gaat gepaard met een minimale storting van €18.000,-. Dit bedrag kan gebruikt worden voor de BV en is niet bestemd voor privé-doeleinden.

Vennootschap Onder Firma (VOF)

Bij een Vennootschap Onder Firma (VOF) wordt het bedrijf met één of meerdere partners gevoerd onder één gemeenschappelijke naam. Iedere partner is verantwoordelijk voor een eigen inbreng in het bedrijf. Deze inbreng kan zijn in de vorm van goederen, arbeidskracht, geld of goodwill. Iedere vennoot kan gebruikmaken van de geboden fiscale voordelen mits deze aan de voorwaarden voldoen. Zodoende is de fiscale situatie en de sociale voorziening die van vennoten hetzelfde als die bij de eenmanszaak. Voorafgaande het oprichten van een VOF is het raadzaam om een contract op te stellen tussen alle vennoten. Dit contract levert duidelijkheid en kan problemen in een later stadium voorkomen. Afspraken die opgenomen kunnen worden in een dusdanig contract zijn:

 • De bestaansreden van de VOF

 • De bevoegdheden van iedere vennoot

 • De voorwaarden met betrekking tot in- en uittreding

 • Afspraken die betrekking hebben op de winstverdeling

 • De gevolgen van het overlijden van één van de aangesloten vennoten

 • Vaststelling van de aandelen die iedere vennoot binnen de VOF heeft

Er zijn modelcontracten beschikbaar bij de KvK. Een VOF overeenkomst kan middels notariële wijze bekrachtigt worden, dit is echter niet noodzakelijk.

Commanditaire Vennootschap (CV)

De Commanditaire Vennootschap (CV) kan als bijzondere variant op de VOF gezien worden. Het voornaamste verschil is dat er twee vennoten zijn. Deze vennoten zijn onder te verdelen in de beherende en commanditaire (stille) vennoot. De beherende vennoot is zelf aansprakelijk. De commanditaire vennoot brengt als het ware 'alleen' geld in en is zodoende 'slechts' aansprakelijk voor het bedrag dat hij in de vennootschap heeft ingebracht. Zodoende mag een stille vennoot niet als beherende vennoot te werk gaan. Ook mag de naam van een stille vennoot niet voorkomen in de CV. Net als bij de VOF is het ook bij de CV verstandig vooraf een contract op te laten stellen. Doordat stille vennoten niet gezien worden als ondernemer hebben ze fiscaal gezien geen recht op de belastingvoordelen die wel van toepassing zijn op de beherende vennoot. Zij betalen namelijk inkomensbelasting op hun deel van de winst.

 • Vragen

  We helpen u graag verder
 • Stuur een e-mail

  info@ondernemen360.nl
 • +31 (0)84 877572

  09:00 - 17:00
 • Formulier

  Vul ons contactformulier in!