Ondernemingsplan

Het starten van een onderneming is lang niet zo eenvoudig als dat velen denken. Je dient als starter namelijk in het bezit te zijn van een sterk ondernemingsplan. Zodoende kun je als ondernemer ten alle tijden terugvallen op dit plan en heb je voortdurend inzicht in de door jouw gestelde doelen en ideeën. Op deze pagina lees je wat er zoal in een ondernemingsplan hoort te staan en bekijken we naar een ander, tevens belangrijk, plan. Namelijk het financiële plan.

De inhoud

Een ondernemingsplan kent doorgaans een vaste opzet die in grote lijnen dus hetzelfde is voor ieder bedrijf. Punten die er minimaal in terug komen zijn:

 • Wie je bent: achtergrondinformatie over de ondernemer, je werkervaring en de achterliggende motivatie.

 • Je doel: Wat wil je met jouw bedrijf gaan bereiken?

 • Je klanten: Wie zullen je klanten zijn en via welke weg(en) wil je ze gaan benaderen.

 • Conclusies: Je bespreekt conclusies die voortkomen uit het door jou uitgevoerde marktonderzoek.

 • De wet: Voldoen jij en je bedrijf wel aan de wettelijke eisen die gelden?

 • Je investering: Wat wil je precies gaan investeren en middels welke wijze wil jij dit alles gaan financieren.

Het nut van een ondernemingsplan

Nu we enigszins besproken hebben wat een ondernemingsplan is en welke onderdelen er in dienen te staan gaan we het nut van een sterk ondernemingsplan nader toelichten. Een sterk ondernemingsplan dient voor de ondernemer als het ware als bron om op terug te kunnen vallen indien nodig. Het is daarom van belang dat je als ondernemer volledig achter de inhoud in jouw ondernemingsplan staat. Doordat vrijwel alle onderdelen die betrekking hebben op het starten van een onderneming beschik je over voldoende basiskennis die van pas komt rondom het starten van een onderneming.

Het financiële plan

Naast het ondernemingsplan dien je ook te beschikken over een financieel plan. Het financiële plan valt onder te verdelen in 4 verschillende onderdelen. In dit plan wordt uw ondernemingsplan als het ware vertaald naar geld. De onderdelen van het financiële plan worden hieronder nader toegelicht:

 • Investeringsplan:
  In het investeringsplan worden alle bruikbare en nodige middelen die nodig zijn voor het opstarten van uw bedrijf vermeldt. Hierbij kun je denken aan bepaalde voorraad of machines die aangeschaft worden.

 • Financieringsplan:
  In het financieringsplan wordt omschreven hoe je de gedane investeringen wilt gaan financieren. Deze investering kan plaatsvinden middels eigen vermogen, vreemd vermogen of een combinatie van beiden. Eigen vermogen heeft betrekking op vermogen dat in je eigen bezit is. Vreemd vermogen staat voor het geld van derden dat je bijvoorbeeld geleend hebt.

 • Exploitatiebegroting:
  De exploitatiebegroting bestaat uit een schatting van de haalbare omzet. Deze schatting wordt gemaakt op basis van het gedane marktonderzoek. Door van de omzet de verwachte kosten af te halen krijg je een beeld van de nettowinst die je kunt verwachten.

 • Liquiditeitsbegroting:
  De liquiditeitsbegroting geeft aan welke kosten en uitgaven je per kwartaal verwacht. Zodoende heb je ten alle tijden inzicht en wordt het in een vroeg stadium duidelijk of je een positief of negatief resultaat zult gaan behalen.

 • Vragen

  We helpen u graag verder
 • Stuur een e-mail

  info@ondernemen360.nl
 • +31 (0)84 877572

  09:00 - 17:00
 • Formulier

  Vul ons contactformulier in!