Personal finance

Bij een persoonlijke financiële planning wordt iedere levensfase met ook maar enige vorm van importantie gekoppeld met een financieel doel. Voorbeelden van belangrijke levensfases of gebeurtenissen zijn de aankoop van een huis, samenwonen en trouwen, het krijgen van kinderen of kinderen die gaan studeren en het met pensioen gaan zodra de tijd rijp is. Door gebruik te maken van een vooraf opgesteld financieel plan en jezelf hier vervolgens ook daadwerkelijk aan te houden ben je verzekert van voldoende geld gedurende iedere levensfase. In dit artikel wordt stapsgewijs uitgelegd hoe een persoonlijk financieel plan nu precies gevormd wordt.

Analyseer de huidige financiële situatie

Wanneer de huidige financiële situatie in kaart wordt gebracht dienen alle waardevolle bezittingen van dat moment in kaart te worden gebracht. Enkele vormen van bezittingen waaraan gedacht kan worden zijn een huis, auto, aandelen, obligaties, je rekeningsaldo of een eigen onderneming. Vormen van zaken die geld kosten zijn vaste lasten, een hypotheek of persoonlijke leningen.

Stel persoonlijke financiële doelen vast

Nadat de financiële situatie in kaart is gebracht is het zaak om persoonlijke financiële doelen op te stellen en vervolgens te bepalen. Tussen financiële doelen valt onderscheid te maken tussen zowel korte als lange termijn doelstellingen. Tot een korte termijn doel behoort bijvoorbeeld het sparen voor een nieuwe bank. Een lang termijn doelstelling is bijvoorbeeld vóór je 50ste levensjaar een boot te kunnen financieren.

Ontwikkel een persoonlijk financieel plan

Zodra de financiële situatie en bijbehorende financiële doelen zijn opgesteld is het zaak om een financieel plan op te stellen om de gewenste doelen te kunnen bereiken. Hierbij dient rekening te worden gehouden met toekomstige financiële ontwikkelingen die zich voort kunnen doen. Denk hierbij aan mogelijke salarisverhogingen of een nalatenschap.P

Uitvoeren van het persoonlijk financieel plan

Het ontwikkelen van een persoonlijk financieel plan is slechts één ding. Het nakomen is het volgende en lastige ervan. Om het persoonlijke financiële plan uit te kunnen voeren wordt veel discipline en doorzettingsvermogen van je gevraagd. Wanneer je van jezelf weet dat je hier moeite mee hebt is het verstandig om een boekhouder of budgetcoach in te schakelen.

Bijstellen van het persoonlijk financiële plan

Opgestelde doelen van een financieel plan dienen met regelmaat kritisch geëvalueerd te worden. Op deze wijze kan gekeken worden of het financiële plan nog realistisch is. Dit kan diverse verschillende redenen hebben. Zo kunnen financiële doelen soms sneller of juist langzamer behaald worden. Dit kan voortkomen uit bijvoorbeeld financiële mee- of tegenvallers.


 

 • Vragen

  We helpen u graag verder
 • Stuur een e-mail

  info@ondernemen360.nl
 • +31 (0)84 877572

  09:00 - 17:00
 • Formulier

  Vul ons contactformulier in!