Fiscale aangiften

Wanneer we het hebben over fiscale aangiften van een bedrijf dan gaat het eigenlijk om belastingen die betaald moeten worden, bijvoorbeeld over de inkomsten, de omzet, de winst en het loon van werknemers. Elk bedrijf kan ervoor kiezen om zelf de fiscale aangiften af te handelen, maar het is ook mogelijk een accountancy bureau in de arm te nemen.

Inkomstenbelasting

De meeste ondernemers zullen in loondienst van hun eigen bedrijf werken en als gevolg daarvan zal er over het inkomen loonbelasting moeten worden betaald. Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet, is op het inkomen het stelsel met drie boxen van toepassing. Wie als ondernemer aangifte van inkomstenbelasting doet heeft daarnaast nog met een aantal speciale regelingen te maken die op de website van de belastingdienst kunnen worden gevonden.

Omzetbelasting

De omzetbelasting van een bedrijf is eigenlijk ook wel de btw of belasting over toegevoegde waarde. Elk bedrijf zal, nadat het is ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK, een brief ontvangen van de fiscus waarin wordt aangegeven of er omzetbelasting moet worden betaald. In de brief wordt tevens uitleg gegeven over hoe en wanneer de aangifte van omzetbelasting moet worden gedaan. Het is mogelijk dat ondernemers voor bepaalde taken zijn vrijgesteld van btw, terwijl andere taken wel worden belast.

Vennootschapsbelasting

Een bedrijf wordt door de Belastingdienst doorgaans gezien als lichaam en lichamen waarvan de leiding en het (eventuele) hoofdkantoor in Nederland is gevestigd moeten volgens de Belastingdienst in Nederland een belasting betalen over de winst. De hoogte van de winst kan men berekenen door de totale belastbare winst te verminderen van de aftrekbare verliezen.

Loonbelasting

De loonbelasting en premie voor volksverzekeringen moeten door werkgever worden ingehouden op het loon van werknemers. Bedrijven die personeel in dienst hebben genomen zullen deze belasting dus zelf moeten inhouden en aangifte moeten doen bij de belastingdienst. Het ingehouden bedrag wordt normaliter wel getoond op het loonstrookje van de werknemer, tenzij er gebruik is gemaakt van een eindheffing. In dit laatste geval betaalt de werkgever zelf de belasting en premie.

 • Vragen

  We helpen u graag verder
 • Stuur een e-mail

  info@ondernemen360.nl
 • +31 (0)84 877572

  09:00 - 17:00
 • Formulier

  Vul ons contactformulier in!