Belasting – Wij kunnen het wél leuker maken!

Nederland beschikt over een zeer gecompliceerd belastingstelsel. Mede hierdoor heeft de belastingdienst een handboek ondernemen samengesteld met bruikbare informatie voor nieuwe ondernemers. Iedere ondernemer krijgt namelijk te maken met belastingen. In dit artikel lees je alles over belastingen.

Vormen van belasting

Als ondernemer zul je te maken krijgen met tal van vormen van belasting. We lichten enkele relevante vormen nader toe:

 • BTW: Vrijwel iedere ondernemer dient BTW te betalen. De BTW die je ontvangt draag je namelijk over aan de belastingdienst. BTW die je als ondernemer betaalt over de inkoop of kosten terug.
 • VAR-verklaring: De belastingdienst behandelt freelancers op dezelfde wijze als ondernemers. Opdrachtgevers vragen een VAR-verklaring aan om ervan verzekert te zijn dat je als ondernemer dezelfde inkomstenbelasting betaalt.
 • Inkomstenbelasting: De inkomstenbelasting wordt betaald over de winst die gemaakt wordt. Voor ondernemers gelden aftrekposten in de vorm van een startersaftrek, investeringsaftrek of zelfstandigenaftrek. De belastingdienst hecht hier echter wel diverse voorwaarden aan in de vorm van een urencriterium, zelfstandige bedrijfsactiviteiten en het aantal opdrachtgevers.

Spoedcursus kengetallen!

In de financiële wereld is het gebruik van kengetallen een must. Een beetje basiskennis omtrent kengetallen kan zodoende nooit kwaad. In het werkveld maken veel adviseurs, banken en accountants gebruik van kengetallen bij het geven van adviezen. Dus ook bij de belasting. Maar wat zijn kengetallen nu precies? Kengetallen zijn als het ware verhoudingsgetallen die het voor een bedrijf mogelijk maken om op een simpele doch betrouwbare wijze het bedrijfsbeleid te beoordelen op zowel intern als extern vlak. Zodoende is het vergelijken het voornaamste doel van kengetallen. De vergelijking van kengetallen kan middels twee verschillende manieren plaatsvinden, namelijk:

 1. Het maken van een vergelijking op basis van de kengetallen van voorafgaande jaren. Dit is van belang bij mogelijke bedrijfsovernames
 2. Het maken van een vergelijking op basis van de gemiddelden die zich voordoen binnen de branche. Voor nieuwe bedrijven is het zodoende mogelijk inzicht te krijgen in de financiële afdeling van de markt.

Diverse instellingen kunnen je voorzien van deze branchegemiddelden. Denk hierbij aan de KvK, het EIM en verschillende brancheorganisaties. De financiële kengetallen zijn verder onder te verdelen in solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. Overige kengetallen zijn productiviteit en omloopsnelheid. Naast deze kengetallen dienen ondernemers ook andere vormen van formules te bekijken in de vorm van de jaarlijkse afschrijvingen en rentekosten, de omzet per arbeidsduur, efficiencyverschillen, het economisch resultaat, de nettowinst en nog tal van andere belangrijke financiële gegevens.

 • Vragen

  We helpen u graag verder
 • Stuur een e-mail

  info@ondernemen360.nl
 • +31 (0)84 877572

  09:00 - 17:00
 • Formulier

  Vul ons contactformulier in!